POLITYKA PRYWATNOŚCI

avon.zarejestrujemycie.pl

 

Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego z poszanowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej i przepisów prawa polskiego.
Administratorem danych osobowych jest Paulina Mendyka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDAJKA Paulina Mendyka z siedzibą w Plewiskach k. Poznania, ul. Dojazd 19. Możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych z administratorem danych osobowych Pauliną Mendyką pod adresem ul. Dojazd 19, Plewiska. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej.
Przetwarzamy dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie podaje, a ponadto adres IP w celu świadczenia usług rejestracji w sieci Avon. Dane, które są podawane, są niezbędne do przeprowadzenia rejestracji w Avon, to jest imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu.
Przetwarzamy także dane dotyczące pobytu Użytkownika na stronie internetowej, takie jak czas pobytu na stronie i podstrony, które są odwiedzane.
Dane przetwarzamy, aby móc świadczyć usługi na rzecz naszych użytkowników, to jest w celu rejestracji w sieci Avon. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do rejestracji przekazujemy do AVON DISTRIBUTION POLSKA Sp. z o.o. ul. Stacyjna 77 08-400 Garwolin
Ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa przetwarzamy dane także w celach związanych z przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
Przechowujemy dane do czasu istnienia podstaw do przetwarzania, a zatem jeżeli są przetwarzane za zgodę do chwili cofnięcia lub ograniczenia zgody, a w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub świadczenia usług przez czas wykonywania umowy lub świadczenia usług i do czasu, w którym roszczenia wynikające z umowy ulegną przedawnieniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. w przypadku roszczeń z tytułu działalności gospodarczej 3 lata.
Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO).
W związku z rozporządzeniem RODO, Użytkownikowi przysługuje:
-prawo dostępu do danych, włączając w to uzyskanie kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych
– prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych
– wycofania zgody na przetwarzanie danych
– prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
– prawo przenoszenia danych osobowych.

 

Dane udostępniamy AVON DISTRIBUTION POLSKA Sp. z o.o. ul. Stacyjna 77 08-400 Garwolin oraz podmiotom świadczącym usługi IT i usługi księgowe, ale wyłącznie na podstawie umów gwarantujących zachowanie danych w tajemnicy i bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być przekazane na podstawie odrębnych przepisów Sądom i upoważnionym organom państwowym.
Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.